Lễ khởi công Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Lễ khởi công Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Sáng ngày 09 tháng 9, Vũng Rô Nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa dầu – Một dự án công nghiệp lớn với các mới nhất trong nhà nước-of-the-nghệ thuật công nghệ trên thế giới đã chính thức phá vỡ mặt đất. Lễ khởi công Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô Dự án có tổng vốn đầu tư gần...