BAN LÃNH ĐẠO

BOD of Khang Duc

Ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc

Ông Ngô Ngọc Nguyên –  Phó Tổng giám đốc

Ông Phạm Minh Tuấn –  Phó Tổng giám đốc

 

Ban Giám đốc: 4 người

Nhân sự quản lý: 14 người

Nhân viên văn phòng: 33 người

Kỹ sư, giám sát thi công: 65 người

Lái máy và công nhân: 240 người

Pin It on Pinterest

Share This