Home >> BAN LÃNH ĐẠO

Mr. Nguyễn Văn Tân

Mr. Nguyễn Văn Tân

Tổng Giám Đốc

Giám đốc chi nhánh HCM

Mr. Nguyễn Văn Thanh

Mr. Nguyễn Văn Thanh

Phó Tổng Giám Đốc

P. Giám đốc chi nhánh HCM

Mr. Ngô Ngọc Nguyên

Mr. Ngô Ngọc Nguyên

Phó Tổng Giám Đốc

P. Giám đốc chi nhánh HCM

Mr. Phạm Minh Tuấn

Mr. Phạm Minh Tuấn

Giám Đốc

Công Ty Hạ Tầng
Khang Đức

Pin It on Pinterest

Share This