Wind energy potential of Viet Nam

Wind energy potential of Viet Nam

in Vietnam, several wind measurement studies are conducted. Vietnam is considered to have the best wind resources in Southeast Asia, especially in the nearshore/offshore and onshore coastal regions in the south of Vietnam. In these areas yearly average windspeeds of 9...

read more
Phát triển năng lượng sạch: Xu thế và thách thức

Phát triển năng lượng sạch: Xu thế và thách thức

Nền kinh tế nước ta đang phát triển với tốc độ nhanh, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về năng lượng. Đây là vấn đề đặt ra nhiều thách thức, nhất là khi các nguồn năng lượng sơ cấp như than đá, dầu khí… không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Nhiều áp lực Báo cáo của...

read more
Khang Duc in Japanese construction magazine

Khang Duc in Japanese construction magazine

Khang Duc was introduced as one of the prestigious construction contractors in Vietnam. Publisher: Sasaki Noriyuki  FUTHER INFORMATION OF KHANG DUC I & C JSC. Our strengths:  Our enthusiastic young leadership who have many year experiences working with...

read more