Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam Thúc đẩy sự phát triển kinh tế XH của Vũng tàu nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng khả năng tự chủ năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho quốc gia, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp,...
Vĩnh Tân 4 Mở Rộng

Vĩnh Tân 4 Mở Rộng

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng Góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện cho miền Nam sau năm 2020, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Liên hệ  Địa Điểm Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhà thầu : Doosan Nhật bản. Tại sao khách hàng chọn...
Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4  Góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện cho miền Nam sau năm 2020, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Bình Thuận. Liên hệ  Địa Điểm Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhà thầu : Doosan Nhật bản. Tại sao khách hàng chọn Khang...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng Đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cấp điện cho khu vực miền Nam từ năm 2017, giảm sự phụ thuộc của hệ thống điện vào nguồn thủy điện, đặc biệt vào mùa khô và các năm cạn kiệt; giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam;...
NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thúc đẩy sự phát triển kinh tế XH của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng khả năng tự chủ xăng dầu trong nước, tiết kiệm ngoại tệ quốc gia, thúc đẩy phát triển các ngành công...

Pin It on Pinterest