CỤM CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP THỊ VẢI

CỤM CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP THỊ VẢI

CẢNG CONTAINER  QUỐC TẾ CÁI MÉP Home » Dự án » CỤM CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP THỊ VẢI Thời gian thực hiện dự án: 2008 – 2012. Công việc thực hiện: Thi công trải vải địa và san lấp cát. Vệ sinh và sơn cọc ống thép. Bê tông cốt thép dầm, sàn đúc tại chỗ. Thi công dầm và...

Pin It on Pinterest