Bến Tre phấn đấu đưa 377 MW điện gió vào khai thác