Công ty Điện lực Quảng Trị đồng hành cùng các dự án điện gió trên địa bàn