Điện gió trên toàn quốc chỉ phát phân nửa công suất lắp đặt