Hậu Giang cho phép 1 doanh nghiệp nước ngoài lắp trụ đo gió để đầu tư nhà máy điện