Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong phát triển năng lượng tái tạo