Khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam