Thêm 2 dự án điện gió chuyển tiếp tại Cà Mau, Sóc Trăng được phê duyệt giá tạm