Thủ Thiêm sẽ là khu trung tâm tài chính và khu đô thị phức hợp mới của TP.HCM