Xung quanh đề xuất thu hồi 5.000ha đất để xây sân bay Long Thành