Offshore wind farm construction process

Offshore wind farm construction process

This post presents the actual construction process of wind power project from design survey to completion of construction. Investigation, Design Site survey, implementation, design & detailed planning. Piling Work 1/Delivery pile from factory to fabrication yard...
Phát triển năng lượng sạch: Xu thế và thách thức

Phát triển năng lượng sạch: Xu thế và thách thức

Nền kinh tế nước ta đang phát triển với tốc độ nhanh, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về năng lượng. Đây là vấn đề đặt ra nhiều thách thức, nhất là khi các nguồn năng lượng sơ cấp như than đá, dầu khí… không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Nhiều áp lực Báo cáo của...
Khang Duc in Japanese construction magazine

Khang Duc in Japanese construction magazine

Khang Duc was introduced as one of the prestigious construction contractors in Vietnam. Publisher: Sasaki Noriyuki  FUTHER INFORMATION OF KHANG DUC I & C JSC. Our strengths:  Our enthusiastic young leadership who have many year experiences working with...