Tại sao báo quốc tế đánh giá Việt Nam vượt qua Thái Lan, trở thành người hùng điện gió của Đông Nam Á?