NHÀ THẦU EPC & BOP ĐIỆN GIÓ

Khang Đức xây dựng các dự án điện gió trên bờ và gần bờ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về tiến độ, chất lượng, an toàn với giá cả cạnh tranh. Việc lập kế hoạch, phối hợp và giám sát các giai đoạn xây dựng bao gồm và không giới hạn ở:

 

  • Thiết kế & thi công.
  • Lập kế hoạch, giấy phép và tài chính.
  • Vận chuyển & xây dựng hạ tầng.
  • Triển khai cáp.
  • Xây dựng tuabin gió.

Pin It on Pinterest