Home >> Lĩnh Vực Hoạt Động

THIẾT KẾ & THI CÔNG

Thiết kế & thi công phần xây dựng các dự án tái tạo năng lượng.

Thiết kế & thi công cảng biển, đê kè, bến thủy nội địa.

Thi công nhà xưởng, hạ tầng nhà máy, khu công nghiệp.

nhà thầu điện gió

ĐẦU TƯ

Đầu tư dự án Điện Gió, Cảng Biển, kho bãi và Bến thủy nội địa.

Đầu tư bất động sản.

Đầu tư Cao ốc văn phòng và cho thuê.

BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Cọc Cừ Ván Bê Tông Dự Ứng Lực (SW).

Dầm U – T Bê Tông Dự Ứng Lực.

Cột Điện Bê Tông Cốt Thép Ly Tâm.

Cột Vuông Bê Tông Cốt Thép Thường và Dự Ứng Lực.

Các Cấu Kiện Bê Tông Đúc Sẵn Khác.

Cọc cừ ván bê tông dự ứng lực