Hàn Quốc hỗ trợ quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam