Home » Lĩnh Vực Hoạt Động » Thiết Kế & Thi Công

  • Thiết kế & thi công phần xây dựng dự án tái tạo năng lượng.
  • Thiết kế & thi công cảng biển, đê kè, bến thủy nội địa.
  • Thi công nhà xưởng, hạ tầng nhà máy, khu công nghiệp.

Liên hệ tư vấn:

NHÀ THẦU EPC & BOP ĐIỆN GIÓ

Khang Đức xây dựng các dự án điện gió trên bờ và gần bờ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về tiến độ, chất lượng, an toàn với giá cả cạnh tranh. Việc lập kế hoạch, phối hợp và giám sát các giai đoạn xây dựng bao gồm và không giới hạn ở:

  • Thiết kế & thi công.
  • Lập kế hoạch, giấy phép và tài chính.
  • Vận chuyển & xây dựng hạ tầng.
  • Triển khai cáp.
  • Xây dựng tuabin gió.

>> EPC & BOP Contractor for wind farm in Vietnam

>> Thi công điện gió tại Việt Nam & Khu vực

>> Trình Tự Thi Công Dự Án Điện Gió Trên Bờ

>> Trình Tự Thi Công Dự Án Điện Gió Ngoài Khơi

Pin It on Pinterest

Share This