Cảng Tổng hợp Sihanoukville, được mở rộng giai đoạn 6, là cảng biển nước sâu lớn nhất Cambodia, vừa được Thủ Tướng Hunsen cắt băng khánh thành ngày 25 tháng 6 2018. Cảng Sihanoukville còn gọi là cảng Kampong Som, nằm trong vịnh Kompong Som, Lợi thế tự nhiên Kompong...