Thủ tướng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Gia Lai