Home >> Dự án >> Ana Marina Nha Trang

TÊN DỰ ÁN BẾN DU THUYỀN ANA MARINA
CHI TIẾT DỰ ÁN
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN NHA TRANG, KHÁNH HÒA
KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH ANA MARINA NHA TRANG
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 26 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 11, 2017 - THÁNG 4, 2019
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG ĐÊ CHẮN SÓNG; NẠO VÉT LÒNG VỊNH