Điện Gió Hoà Bình 1

Điện Gió Hoà Bình 1

Điện gió Hoà Bình 1 Thúc đẩy sự phát triển kinh tế XH của Hoà Bình nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng khả năng tự chủ năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho quốc gia, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp đóng góp cho...
Dự án điện gió Hướng Tân – Hướng Linh

Dự án điện gió Hướng Tân – Hướng Linh

Dự án điện gió Hướng Tân – Hướng Linh Thúc đẩy sự phát triển kinh tế XH của Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng khả năng tự chủ năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho quốc gia, thúc đẩy phát triển các ngành...
Điện Gió Trà Vinh

Điện Gió Trà Vinh

Dự án điện gió Trà Vinh Thúc đẩy sự phát triển kinh tế XH của Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng khả năng tự chủ năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho quốc gia, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp đóng góp...
Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam Thúc đẩy sự phát triển kinh tế XH của Vũng tàu nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng khả năng tự chủ năng lượng, tiết kiệm năng lượng cho quốc gia, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp,...
SMC Đồng Nai

SMC Đồng Nai

Nhà máy SMC Thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt ngành sản xuất thiết bị tự động, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trên cả nước. Liên hệ  Địa Điểm Đồng Nai Nhà thầu: Tập đoàn Kajima Nhật Bản. Tại sao...

Pin It on Pinterest