Dự án Cảng Sihanoukville

TÊN DỰ ÁN CẢNG TỔNG HỢP SIHANOUKVILLE
CHI TIẾT DỰ ÁN
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN SIHANOUKVILLE, CAMPHUCHIA
KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOYO
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 83 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 3, 2015 - THÁNG 5, 2018
PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐÚC CỤC BÊ TÔNG PHÁ SÓNG; GACH BÊ TÔNG TỰ CHÈN; THI CÔG BÊ TÔNG DẦM MỦ CẦU CẢNG