Home >> Dự án >> Điện Gió Khai Long

TÊN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ GẦN BỜ KHAI LONG
CHI TIẾT DỰ ÁN
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN NGỌC HIỂN, CÀ MÀU
KHÁCH HÀNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 (CC1)
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 13.5 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 3.2021 - THÁNG 12, 2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG ĐÓNG CỌC THỬ