ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH

V1 -1

Home » Dự án » Điện Gió Trà Vinh V1-1

Thời gian thi công: 11/2019 – hiện nay

Công việc thực hiện:

  • Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng trọn gói phần móng turbine, cầu dẫn, nhà điều hành và cầu vượt đê.
  • Thi công lắp đặt tuabin điện gió.

Pin It on Pinterest

Share This