Home >> Dự án >> Kho Lạnh Nhà Máy CLK

TÊN DỰ ÁN KHO LẠNH CLK
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
KHÁCH HÀNG TOA CORPORATION JAPAN
THỜI GIAN THI CÔNG 2016 - 2017
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG & ĐƯỜNG NỘI BỘ