Home >> Dự án >> Nhà Máy Điện Gió Hướng Tân – Tân Linh

TÊN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN BỜ HƯỚNG TÂN
CHI TIẾT DỰ ÁN 11 TRỤ GIÓ
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ
KHÁCH HÀNG CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG GIÓ HƯỚNG TÂN
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 120 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 8, 2020 - THÁNG 3, 2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG XÂY DỰNG MÓNG TURBIN; 4.5KM ĐƯỜNG NỘI BỘ; BẢI CẨU LẮP THIẾT BỊ; TUYẾN CÁP NGẦM 22kV

TÊN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN BỜ TÂN LINH
CHI TIẾT DỰ ÁN 11 TRỤ GIÓ
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ
KHÁCH HÀNG CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG GIÓ TÂN LINH
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 120 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 8, 2020 - THÁNG 3, 2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG XÂY DỰNG MÓNG TURBIN; 5KM ĐƯỜNG NỘI BỘ; BẢI CẨU LẮP THIẾT BỊ; TUYẾN CÁP NGỒM 22kV