NHÀ MÁY LỌC HOÁ DẦU

NGHI SƠN

Home » Dự án » NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Thời gian thực hiện dự án: 2013 – 2014.

Công việc thực hiện:

  • Đê quay tạm và san lấp cát bến 1A, 1B.
  • Cảng Tạm Jetty.
  • Nạo Vét khu vực lao ống và đường ống dầu thô.

Pin It on Pinterest

Share This