Home >> Dự án >> Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải 2

TÊN DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
KHÁCH HÀNG HONG KONG RIVER ENGINEERING COMPANY LIMITED
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 22 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 11, 2018 - THÁNG 12, 2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG HỆ GIẰNG CHỐNG CHO HỐ MÓNG