NHÀ MÁY NITORI PHÚ MỸ

Home >> Dự án >> Nhà Máy Nitori Phú Mỹ

Thời gian thực hiện dự án: 2017.

Công việc thực hiện:

  • Thi công hệ thống thoát nước 4100m.
  • Thi công nền đường bằng bê tông xi măng:  26.156 m2.
nhà máy nitori phú mỹ

Pin It on Pinterest

Share This