Home >> Dự án >> Nhiệt Điện Vũng Áng 2

TÊN DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 2
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN VŨNG ÁNG, HÀ TĨNH
KHÁCH HÀNG CHINA HABOUR ENGINEERING COMPANY LTD (MAIN CONTRACTOR)
GIÁ TRỊ DỰ ÁN 325 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THI CÔNG THÁNG 4, 2022 - THÁNG 4, 2024 (ĐANG THI CÔNG)
PHẠM VI CÔNG VIỆC GÓI CẢNG BIỂN: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC VÀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CHO CẦU DẪN & BẾN CẢNG PHỤC VỤ CHUYỂN THAN