Home >> Dự án >> SMC Đồng Nai

TÊN DỰ ÁN NHÀ MÁY SMC
ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN KCN LONG ĐỨC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
KHÁCH HÀNG CÔNG TY TNHH KRV
THỜI GIAN THI CÔNG 2015
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG ĐƯỜNG NGOÀI, THÉP BÊ TÔNG MẶT SÀN