TỔ HỢP HOÁ DẦU

MIỀN NAM VIỆT NAM

Home » Dự án » Tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Thời gian thi công: 11/2019 – hiện nay.

Công việc thực hiện: Thi công hạ tầng.

tổ hợp nhà máy hoá dầu miền nam việt nam

Pin It on Pinterest

Share This