Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích 128.543 ha; phạm vi...

Pin It on Pinterest