Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long

Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long, khu vực phía Tây TP Hạ Long, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 9405/VPCP-CN ngày 28/9/2018 […]
"

Đọc tiếp

Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long, khu vực phía Tây TP Hạ Long, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 9405/VPCP-CN ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long khu vực phía Tây TP Hạ Long (kèm theo Tờ trình số 5516/TTr-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

Căn cứ Tờ trình số 8188/TTr-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc trình thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (khu vực phía Tây TP Hạ Long thuộc các phường: Đại Yên, Hà Khẩu); Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung sau:

Về quá trình thực hiện: Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Tờ trình số 5516/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (khu vực phía Tây TP Hạ Long thuộc các phường: Đại Yên, Hà Khẩu); theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 7618/VPCP-CN ngày 18/9/2018 về việc lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long, các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Quốc phòng và Bộ Xây dựng đã tham gia ý kiến.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 9405/VPCP-CN ngày 28/9/2018, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu ý kiến góp ý của các Bộ và đã có Văn bản số 2618/BXD-QHKT ngày 19/10/2018 đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo, giải trình một số nội dung tham gia ý kiến của các bộ, ngành.

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo, kèm theo Tờ trình số 8188/TTr-UBND trong đó đã tiếp thu giải trình, làm rõ các ý kiến của các bộ, ngành.

Về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHC năm 2013): Phạm vi và quy mô điều chỉnh: Phạm vi khu vực đề xuất điều chỉnh có quy mô khoảng 592ha (trong đồ án QHC năm 2013 là tiểu khu K9B-6*), trong đó có 262ha thuộc một phần tiểu khu K9B-6 nằm trong ranh giới QHC năm 2013 và khoảng 330ha là vùng mặt nước lân cận (vùng cửa sông, mặt biển) không nằm trong ranh giới QHC năm 2013.

Việc nghiên cứu điều chỉnh mở rộng đô thị ra vùng mặt nước (khu vực lấn biển) làm thay đổi ranh giới QHC năm 2013 và tác động đến việc quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ (vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh) và dòng chảy vùng hạ lưu hồ Yên Lập.

Tuy nhiên, phạm vi khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch mở rộng đô thị (thuộc khu vực phía Tây TP Hạ Long) đã được xác định tại nhiệm vụ điều chỉnh QHC TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 09/10/2018.

Điều chỉnh chức năng sử dụng đất: Nội dung điều chỉnh 592ha đất, trong đó có 262ha được quy hoạch là cây xanh sinh thái, mặt nước và khoảng 330ha đất chưa có quy hoạch (hiện trạng là vùng mặt nước, bãi bồi, vùng nuôi trồng thủy sản) sang đất xây dựng sân golf có quy mô 247ha và đất xây dựng đô thị có quy mô 345ha; việc bổ sung Dự án golf Hạ Long Xanh tại phường Đại Yên, TP Hạ Long vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 207/TTg-NN ngày 07/2/2018) và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định tại Văn bản số 2443/BKHĐT-KTDV ngày 17/4/2018.

Nội dung điều chỉnh chức năng sử dụng đất quy hoạch cây xanh sinh thái, mặt nước và vùng mặt nước chưa quy hoạch sang đất xây dựng sân golf làm tăng diện tích đất cây xanh, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách đến thành phố; phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, du lịch, dịch vụ và thu hút nhà đầu tư của tỉnh Quảng Ninh.

Việc điều chỉnh đất mặt nước chưa sử dụng sang đất phát triển đô thị sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bổ sung thêm đất ở, đất công trình công cộng, dịch vụ.

Tuy nhiên, để phù hợp với tính chất là đô thị dịch vụ – du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đảm bảo điều kiện phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng quy hoạch, khu vực điều chỉnh cục bộ (khu vực phía Tây TP Hạ Long thuộc các phường: Đại Yên, Hà Khẩu) cần tăng các loại đất (du lịch, dịch vụ công cộng và đất các không gian công cộng) giảm diện tích đất ở và quy mô dân số.

Định hướng phát triển không gian khu vực điều chỉnh: Khu vực điều chỉnh nằm sát QL18, gắn với không gian vịnh Hạ Long, nằm xen giữa các khu vực rừng ngập mặn tự nhiên, giải pháp quy hoạch đã khai thác được các yếu tố cảnh quan thiên nhiên để hình thành các không gian mở cũng như tạo điểm nhấn đô thị, cần xem xét hạn chế phát triển các khu vực tập trung xây dựng nhà cao tầng chạy dài ven tại các tuyến đường chính.

Trước tình hình trên Bộ Xây dựng cũng có kiến nghị đối với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác (dự án khu đô thị Đồn Điền, quy hoạch khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu) tại khu vực phía Tây TP Hạ Long và quy hoạch Khu đô thị Hạ Long Xanh thị xã Quảng Yên không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị; có giải pháp tạo không gian mở đô thị, xác định một số điểm nhấn của khu vực để xây dựng các công trình cao tầng.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá kế hoạch thực hiện các quỹ đất phát triển đô thị tại các khu vực lấn biển đảm bảo hiệu quả thực hiện các quỹ đất phát triển đô thị tại các khu vực lấn biển đảm bảo hiệu quả và tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, không gây thất thoát lãng phí; tính toán xem xét các yếu tố tác động đến việc mở rộng đô thị đến kinh tế – xã hội, quy hoạch các khu vực lân cận, hệ sinh thái tự nhiên, dòng chảy, địa chất; diễn biến và rủi do thiên tai; thực hiện đầy đủ việc tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, đặc biệt là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và góp ý thẩm định của Bộ Xây dựng.

Lưu ý việc điều chỉnh cục bộ không làm ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường vịnh Hạ Long; có các giải pháp tính toán tới yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định hiện hành, Bộ xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh về một số nội dung điều chỉnh cục bộ QHC năm 2013 (sau khi chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến của các bộ, ngành và văn bản này); giao UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh cục bộ, cập nhật các nội dung điều chỉnh vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 đang lập; công bố công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Báo Xây Dựng | Linh Nguyễn

Related Posts

Sẽ cắt giảm khoảng 1,7 tỷ kWh điện từ năng lượng tái tạo trong năm 2021

Sẽ cắt giảm khoảng 1,7 tỷ kWh điện từ năng lượng tái tạo trong năm 2021

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong năm 2021 dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 1,7 tỷ kWh điện từ năng lượng tái tạo bao gồm cả điện gió và điện mặt trời để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện. Buộc phải cắt giảm điện từ NLTT (năng lượng tái tạo) để đảm bảo vận hành an...

Financial Times: Cùng có tốc độ gió tốt, Việt Nam nắm lợi thế gì hơn các nước khác trong phát triển điện gió ngoài khơi?

Financial Times: Cùng có tốc độ gió tốt, Việt Nam nắm lợi thế gì hơn các nước khác trong phát triển điện gió ngoài khơi?

Tờ Financial Times viết, bờ biển phía nam của Việt Nam không thiếu gió. Với tốc độ trung bình hơn 10m/s, vùng lãnh hải của Việt Nam nằm trong top 10% những nơi có gió nhất trên hành tinh. Nỗ lực của nước nhỏ vẫn sẽ tạo ra khác biệt lớn trong chống biến đổi khí hậu...

Việt Nam lọt “mắt xanh” đại gia hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi nhờ sở hữu điều kiện tự nhiên tốt nhất và phù hợp nhất ĐNÁ

Việt Nam lọt “mắt xanh” đại gia hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi nhờ sở hữu điều kiện tự nhiên tốt nhất và phù hợp nhất ĐNÁ

Theo Orsted, sau hàng loạt hoạt động đầu tư ở Châu Á thông qua Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, mới đây Việt Nam đã trở thành điểm đến tiếp theo của doanh nghiệp này và cũng là điểm đến đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn Orsted của Đan Mạch vừa công bố quyết...

Sắp thí điểm mua bán điện mặt trời, điện gió không qua EVN

Sắp thí điểm mua bán điện mặt trời, điện gió không qua EVN

Khách hàng dùng điện cho sản xuất công nghiệp (cấp điện áp từ 22 kV trở lên) có thể đàm phán mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió qua hợp đồng kỳ hạn. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa...

Huy động năng lượng tái tạo quý 1 tăng tới 180%

Huy động năng lượng tái tạo quý 1 tăng tới 180%

Trong khi huy động các nguồn điện than, điện khí, điện nhập khẩu giảm thì đóng góp của năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quý đầu năm lại tăng tới 180% so với cùng kỳ năm ngoái. 3 tháng qua đã có 7,13 tỉ kWh điện mặt trời được huy động lên hệ thống điện quốc gia...

Pin It on Pinterest