Bộ Xây dựng góp ý Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Bộ Xây dựng góp ý Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh

Sau khi nhận được Công văn số 7172/BNN-KHCN ngày 17/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý đối với hồ sơ Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh, kèm theo hồ sơ và Tờ trình số 5520/TTr-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể: Theo quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015) và quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt (Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 25/7/2016), khu vực dự kiến xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh thuộc vùng đô thị nông nghiệp kiểu mẫu (thuộc các xã Hồng Quế, Hồng Thái Tây), dự kiến phát triển vùng nông nghiệp chất lượng cao. Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh là có cơ sở.

Báo cáo tổng hợp cần bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:

Về chức năng và định hướng tổ chức không gian: Bổ sung luận cứ, cơ sở xác định quy mô các khu chức năng (Khu trung tâm hành chính, khu chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh sự trùng lặp công năng sử dụng gây lãng phí ngân sách Nhà nước, cần xem xét cụ thể quy mô, chức năng sử dụng đối với một số công trình tại các khu chức năng trên (khu tập huấn hội nghị – đào tạo, giới thiệu công nghệ – trình diễn giới thiệu sản phẩm).

Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Quy hoạch giao thông cần xác định quy mô các điểm nút, giải pháp quy hoạch giữa trục đường chính của khu với các tuyến giao thông đối ngoại (QL18 và đường tránh phía Nam QL18), giải pháp quy hoạch các tuyến giao thông nội bộ. Để đảm bảo gắn kết không gian, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phù hợp với quy hoạch chung thị xã Đông Triều và các quy hoạch chuyên ngành khác; Đề án cần bổ sung giải pháp quy hoạch san nền, tiêu thoát nước, cấp nước, cấp điện… kết nối các khu vực lân cận.

Vị trí khu xử lý nước thải, tập kết chất thải rắn và khu ủ phân vi sinh cần nghiên cứu, có giải pháp xử lý để đảm bảo khoảng cách ly, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường các khu vực dân cư lân cận và các khu chức năng khác của đô thị.

Về giải pháp và hiệu quả của dự án: Để đảm bảo hiệu quả vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương và địa phương theo đề án đề xuất khoảng 232 tỷ chiếm 27,1%, đề án cần làm rõ các hạng mục đầu tư được hỗ trợ từ nguồn ngân sách theo quy định pháp luật hiện hành; làm rõ hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Do khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh được xác định là khu chức năng đặc thù cấp quốc gia (khu công nghệ cao); sau khi Đề án được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Ninh cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng tuân thủ theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy định hiện hành.

Đoan Trang | Theo Báo Xây Dựng

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết cùng chuyên mục