Đề xuất mua điện gió, điện mặt trời theo tiền đồng Việt Nam

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Đề xuất mua điện gió, điện mặt trời theo tiền đồng Việt Nam

Bộ Công thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời.

Cơ chế đấu thầu mua điện từ các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp một số đối tượng được áp dụng cơ chế tại Quyết định 37/201, Quyết định 39/2018 và Quyết định 13/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất mua điện gió, điện mặt trời theo tiền đồng Việt Nam
Đề xuất hợp đồng mua bán giá điện mặt trời và điện gió hiện nay chỉ áp dụng đến hết năm 2025, sau năm 2025 phải đấu thầu

Cụ thể, đề xuất về cơ chế đấu thầu mua điện từ các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, Bộ Công thương cho rằng, hoạt động đấu thầu điện năng áp dụng đối với điện gió, điện mặt trời là hoạt động thương mại, áp dụng theo luật Thương mại, như loại hàng hóa, dịch vụ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là bên mua điện thông qua mời thầu, theo luật Đấu thầu.

Về cơ chế đấu thầu dự kiến áp dụng cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, nếu áp trên cơ sở cơ chế ưu đãi cũ, Bộ Công thương cho rằng sẽ có một số hạn chế. Chẳng hạn, thời hạn hợp đồng mua bán điện 20 năm là không phù hợp do hiện nay chi phí sản xuất điện gió và điện mặt trời có xu hướng giảm hơn so với thời điểm ban hành cơ chế FIT với hiệu suất công nghệ cải thiện, quy mô và kinh nghiệm phát triển. Thứ 2, giá điện được điều chỉnh theo biến động tỷ giá đồng/USD cũng không phù hợp theo quy định tại Pháp lệnh ngoại hối 2013, các thông tư quy định hạn chế sử dụng ngoại hối của Ngân hàng nhà nước. Thứ 3, đến nay, điện gió và điện mặt trời ở nước ta đã chiếm 26% tổng công suất lắp đặt, việc bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện dẫn đến bất bình đẳng với nhiều nhà máy điện khác trong hệ thống, ảnh hưởng an ninh hệ thống điện.

Từ đó, trong tờ trình, Bộ Công thương đề xuất: Xây dựng cơ chế áp dụng đối với dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 55 ngày 26.2.2022.

Cụ thể, thời hạn của các hợp đồng mua bán điện và giá điện áp dụng từ nay đến hết năm 2025. Sau năm 2025, các đơn vị tiếp tục tham gia đấu thầu theo quy định do Thủ tướng hoặc Bộ Công thương ban hành. Giá mua điện tính bằng tiền Việt Nam đồng, không điều chỉnh theo biến động tỷ giá đồng/USD. Nhà máy điện được EVN huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, xét tính cấp bách của việc xây dựng và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng và ban hành Quyết định nêu trên.

Nguồn: thanhnien.vn

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục