Dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã có khung giá mới

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã có khung giá mới

Theo đó, giá trần của dự án điện mặt trời chuyển tiếp khoảng 1.185-1.508 đồng một kWh và điện gió 1.587-1.816 đồng một kWh, tuỳ loại hình.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Quyết định được ký ngày 7/1/2023 và có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Giá trần của dự án điện mặt trời chuyển tiếp khoảng 1.185-1.508 đồng một kWh và điện gió 1.587-1.816 đồng một kWh, tuỳ loại hình.

Theo đó, giá trần (giá cao nhất) của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho nhà máy điện mặt trời mặt đất là 1.184,90 đồng/kWh, nhà máy điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng/kWh, nhà máy điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng/kWh và nhà mát điện gió trên biển là 1.815,95 đồng/kWh.

Khung giá này được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp thỏa thuận giá phát điện.

EVN cũng đã có tờ trình gửi Bộ Công Thương về việc rà soát khung giá phát điện, đưa ra bốn phương án để tính khung giá. Bao gồm tính toán dựa trên suất đầu tư, tỉ lệ vốn vay, lãi suất và các khoản thuế. Hoặc các phương án không bao gồm yếu tố suất đầu tư, sản lượng điện…Tuy vậy, mức giá EVN đề xuất cao hơn mức mà Bộ Công Thương vừa phê duyệt. 

Trước đó, ngày 3/10/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, có hiệu lực từ ngày 25/11/2022.

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 15 quy định: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/1/2021 và các nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/11/2021 có trách nhiệm cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.”

Hiện tại EVN nhận được hồ sơ tài liệu của 102 nhà máy điện mặt trời (4 nhà máy điện mặt trời nổi và 98 nhà máy điện mặt trời mặt đất) và 109 nhà máy điện gió (35 nhà máy điện gió trên biển và 74 nhà máy điện gió trong đất liền).


Tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ) cho điện mặt trời là 9,35 cent/kWh (tương đương hơn 2.200 đồng/kWh theo tỷ giá hiện nay). 

Sau 30/6/2019, giá FIT đã giảm từ 9,35 cent/kWh xuống chỉ còn 7,09 cent/kWh, tương đương 1.680 đồng/kWh (đối với các dự án điện mặt trời mặt đất), theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 22/5/2020. 

Với điện gió, sau khi có Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/9/2018, lĩnh vực này cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Mức giá FIT cho điện gió là 8,5cent/kWh, tương đương 2.000 đồng/kWh theo tỷ giá hiện nay. 

Theo VietnamFinance

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục