EVN đề xuất khung giá cho điện gió, mặt trời: Cao nhất 1.945 đồng/kWh

theo dõi khang đức trên google news

Home >> EVN đề xuất khung giá cho điện gió, mặt trời: Cao nhất 1.945 đồng/kWh

EVN kiến nghị áp dụng khung giá điện mặt trời mặt đất là 1.187,96 đồng/kWh; điện mặt trời nổi 1.569,83 đồng/kWh; điện gió trên bờ là 1.590,88 đồng/kWh và trên biển là 1.944,91 đồng/kWh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất khung giá phát điện cho các nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp. Cụ thể, EVN đã đưa ra 4 phương án tính toán dựa trên số liệu đầu vào theo cung cấp của các chủ đầu tư dự án.

Theo thống kê của EVN, hiện có 62 dự án điện gió với tổng công suất 3.479 MW đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN nhưng do giá FIT (giá mua điện ưu đãi) hết hạn nên chưa có giá bán điện và 5 dự án/phần dự án điện mặt trời với tổng công suất 452,62 MW đang chờ xác định giá điện. 

Ở phương án 1, EVN tính toán dựa trên suất đầu tư; tỷ lệ vốn vay ngoại tệ, nội tệ; lãi suất vốn vay ngoại tệ/nội tệ; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và điện năng giao nhận bình quân. Giá phát điện với nhà máy điện mặt trời mặt đất bình quân khoảng 1.482,74 đồng/kWh; điện mặt trời nổi 1.740,84 đồng/kWh; điện gió trên bờ 1.590,88 đồng/kWh, trên biển 1.971,12 đồng/kWh.

EVN kiến nghị áp dụng khung giá phát điện của từng loại hình là giá trị nhỏ nhất trong các kết quả tính toán theo 4 phương án (Ảnh: BBC).

Với phương án 2, EVN tính toán cho 4 nhà máy điện, tương ứng với 4 loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền và nhà máy điện gió trên biển với thông số đầu vào tương tự phương án 1, trừ suất đầu tư tương ứng với từng loại hình được xác định bằng bình quân suất đầu tư tính toán của các nhà máy điện tương ứng.

Giá điện mặt trời mặt đất khoảng 1.508,39 đồng/kWh; điện mặt trời nổi 1.569,83 đồng/kWh; điện gió trên bờ 1.597,55 đồng/kWh và trên biển là 1.944,91 đồng/kWh.

Phương án 3, EVN thực hiện tính toán cho 4 nhà máy điện tương ứng với 4 loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền và nhà máy điện gió trên biển với thông số đầu vào tương tự phương án 1, trừ suất đầu tư và sản lượng điện được giả định biến thiên và được xác định là giá trị do chủ đầu tư cung cấp gần nhất với giá trị kỳ vọng.

Kết quả tính toán cho loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất là 1.508,76 đồng/kWh; điện mặt trời nổi không đủ dữ liệu tính toán; điện gió trên bờ 1.630,21 đồng/kWh và trên biển 1.973,99 đồng/kWh.

Phương án 4, EVN tính toán giá nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, 3 với suất đầu tư được cập nhật giá trị tổng mức đầu tư sau đấu thầu và giá trị chi phí chia sẻ trạm biến áp 220 kV của 3 nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1, 2, 3. Kết quả cho ra lần lượt là 1.187,96 đồng và 1.251,66 đồng mỗi kWh.

Với các dữ liệu thu thập được đến ngày 16/11, EVN kiến nghị áp dụng khung giá phát điện của từng loại hình là giá trị nhỏ nhất trong các kết quả tính toán theo 4 phương án. Cụ thể, giá điện mặt trời mặt đất là 1.187,96 đồng/kWh; điện mặt trời nổi 1.569,83 đồng/kWh; điện gió trên bờ là 1.590,88 đồng/kWh và trên biển là 1.944,91 đồng/kWh.

Theo EVN, các chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của số liệu báo cáo và tuân thủ quy định pháp luật trong thực hiện dự án; các thông số tính toán chỉ là giả thiết của EVN và cần phải được thẩm tra, quyết định bởi Bộ Công Thương.

Do yêu cầu khẩn của Bộ Công Thương, nên EVN không có đủ thời gian thuê tư vấn độc lập để tính toán khung giá làm cơ sở để trình Bộ Công Thương. EVN đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục sử dụng các chuyên gia độc lập hoặc Hội đồng tư vấn theo quy định để nghiên cứu kỹ các tính toán và đề xuất của EVN trước khi quyết định phê duyệt làm cơ sở cho việc xác định giá điện thông qua cơ chế cạnh tranh hoặc đấu giá.

Theo: Dân Trí

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục