Hướng dẫn đầu tư điện gió

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Hướng dẫn đầu tư điện gió

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ hợp tác với Bộ Công Thương và Tổng cục Năng lượng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam”, Bộ Công Thương và GIZ cùng phối hợp xây dựng khung pháp lý nhằm khuyến khích đầu tư (tư nhân) vào điện gió, hỗ trợ phát triển năng lực khu vực công và tư thông qua đào tạo/tập huấn ngắn hạn và dài hạn và góp phần tăng cường công tác nghiên cứu và hợp tác thương mại giữa Đức và Việt Nam. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 với tổng kinh phí 6,9 triệu EUR do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Công nghệ Khí hậu của Đức (DKTI).

Bản quyền thuộc về: MOIT/GIZ Dự án Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam
Dẫn nguồn: Hướng dẫn Đầu tư điện gió tại Việt Nam
Tác giả: Aurélien Agut, Trần Trương Hân, Vũ Chi Mai, Peter Cattelaens
Biên soạn xong: 07/2016
Hình ảnh: Maik Scharfscheer

Nguồn: gizenergy.org.vn

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục