Mỹ tài trợ cho những dự án năng lượng mới

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Mỹ tài trợ cho những dự án năng lượng mới

Văn phòng Công nghệ Điện Nước (WPTO) của Mỹ vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 16 triệu USD cho ngành thủy điện và năng lượng biển.

Hỗ trợ tài chính

WPTO là một cơ quan trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (DoE). Theo họ, 5,6 triệu USD sẽ được phân bổ vào những dự án thủy điện. Còn 10,5 triệu USD còn lại sẽ được phân bổ vào những dự án năng lượng biển tại 6 phòng thí nghiệm quốc gia. Những dự án này sẽ góp phần giúp nước Mỹ đạt được những mục tiêu về năng lượng sạch ở quy mô quốc gia và địa phương.

Thủy điện chiếm 31,5% cơ cấu sản lượng điện tái tạo ở Mỹ, cũng như 6,3% tổng sản lượng điện toàn quốc. Còn tổng năng lượng biển có sẵn ở Mỹ thì chiếm gần 57% tổng sản lượng điện toàn quốc của năm 2019.

Kích thích hoạt động nghiên cứu

Luật về cơ sở hạ tầng Mỹ quy định chính phủ tài trợ cho tất cả những dự án thủy điện và 4 trong số những dự án năng lượng biển hiện hành. Những dự án năng lượng biển còn lại cũng sẽ nhận được khoản tài trợ được phân bổ cho năm tài chính 2022 của WPTO. Trong số những dự án đã được công bố có một loạt dự án năng lượng biển tên “Sapling” với trị giá 2,7 triệu USD, và một loạt dự án thủy điện tên “Seedlings” với trị giá 1,1 triệu USD.

WPTO phát triển Sapling và Seedlings với mục đích khuyến khích, kích thích và cung cấp vốn trong ngắn hạn cho hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực thủy điện và năng lượng biển tại những phòng thí nghiệm quốc gia của DoE. Chi phí tài trợ ban đầu cho mỗi dự án Seedlings có thể đạt đến 100.000 USD.

Theo Petrotimes Vietnam

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục