Bộ Tài chính bác đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở của Quảng Ngãi

Facebook LinkedIn Gmail Yahoo Mail Cơ quan này cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý thành lập Quỹ phát triển nhà ở tại địa phương, theo đề xuất trước đó của tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về đề án tổ chức và hoạt động của Quỹ phát […]
"

Đọc tiếp

Cơ quan này cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý thành lập Quỹ phát triển nhà ở tại địa phương, theo đề xuất trước đó của tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về đề án tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở tại địa phương do tỉnh Quảng Ngãi đề xuất. Trước đó, theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vốn điều lệ của quỹ trong giai đoạn 2018-2020 là 150 tỷ đồng. Nguồn vốn hoạt động của quỹ bao gồm tiền bán, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh, trích tối thiểu 10% tiền sử dụng đất của dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đề án này UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa làm rõ nguồn bố trí vốn điều lệ, lộ trình cấp vốn cũng như nguồn vốn để đảm bảo cho quỹ hoạt động.

Cũng theo cơ quan này, luật hiện hành quy định ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách. Cùng với đó, việc hỗ trợ chỉ thực hiện khi quỹ đáp ứng đủ điều kiện là có khả năng tài chính độc lập, có nguồn thu…

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng quy định pháp lý chưa cho phép thành lập quỹ. Hơn nữa, việc bố trí vốn của UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa đảm bảo cho quỹ thành lập và duy trì hoạt động.

Theo Nguyễn Hà/VnExpress.net

Related Posts

Hướng dẫn đầu tư điện gió

Hướng dẫn đầu tư điện gió

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ hợp tác với Bộ Công Thương và Tổng cục Năng lượng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam”, Bộ Công Thương và GIZ cùng phối hợp xây...

Điện gió ngoài khơi: ‘Bệ phóng’ cho phát triển kinh tế biển Việt Nam

Điện gió ngoài khơi: ‘Bệ phóng’ cho phát triển kinh tế biển Việt Nam

Tài nguyên điện gió ngoài khơi là nguồn năng lượng mới và đang được đầu tư phát triển mạnh nhất trên thế giới trong thời đại ngày nay. Tại Việt Nam, với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã ban hành về phát triển năng lượng tái tạo biển (điện gió ngoài khơi,...

Pin It on Pinterest