Cấp giấy phép xây dựng cho thuê đất trong cụm công nghiệp

Facebook LinkedIn Gmail Yahoo Mail Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2401/BXD-HĐXD gửi Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của ông Vũ Ngọc Chiến – Cty TNHH Thắng Lợi về việc cấp giấy phép xây dựng cho thuê đất trong cụm công nghiệp. Ngày 25/9/2017, Văn phòng Chính […]
"

Đọc tiếp

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2401/BXD-HĐXD gửi Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của ông Vũ Ngọc Chiến – Cty TNHH Thắng Lợi về việc cấp giấy phép xây dựng cho thuê đất trong cụm công nghiệp.

Ngày 25/9/2017, Văn phòng Chính phủ nhận được kiến nghị của ông Vũ Ngọc Chiến – Cty TNHH Thắng Lợi về việc cấp giấy phép xây dựng cho thuê đất trong cụm công nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9800/VPCP-ĐMDN ngày 15/11/2016 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Ngày 29/9/2017 Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 10338/VPCP-DMDN gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, xử lý và trả lời ông Vũ Ngọc Chiến – Cty TNHH Thắng Lợi theo thẩm quyền, sau đó gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổng hợp trước ngày 15/10/2017.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại điểm đ Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của luật này” thì thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Do đó, việc xây dựng các công trình tại cụm công nghiệp không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để trả lời kiến nghị của ông Vũ Ngọc Chiến – Cty TNHH Thắng Lợi.

Linh Nguyễn | Theo Báo Xây Dựng

Related Posts

Trà Vinh: Long trọng tổ chức Lễ lắp đặt tua-bin gió Dự án Nhà máy Điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh

Trà Vinh: Long trọng tổ chức Lễ lắp đặt tua-bin gió Dự án Nhà máy Điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh

Với kinh nghiệm thực hiện các dự án điện gió tại châu Á cũng như Việt Nam của tổng thầu Vestas - Đan Mạch và các nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng: Công ty Khang Đức, Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1).... Nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành các công trình...

Hướng dẫn đầu tư điện gió

Hướng dẫn đầu tư điện gió

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ hợp tác với Bộ Công Thương và Tổng cục Năng lượng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam”, Bộ Công Thương và GIZ cùng phối hợp xây...

Pin It on Pinterest