Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP Cần Thơ

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP Cần Thơ

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2642 /BXD-QHKT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý kiến Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP Cần Thơ.

Nội dung Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đã xác định mục tiêu hình thành, xây dựng một số khu công nghệ thông tin tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Việc UBND TP Cần Thơ lập Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP Cần Thơ là triển khai thực hiện theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu phát triển thành phố đã nêu: “Phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, đô thị trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong…”; tại Quyết định số 357/QĐ-BTTTT ngày 15/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, TP Cần Thơ được xác định là đơn vị chủ trì đề án “Xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung và vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Cần Thơ”. Do đó, việc hình thành Khu công nghệ thông tin tập trung TP Cần Thơ góp phần vào công cuộc đầu tư và phát triển các mô hình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao là phù hợp với mục tiêu quy hoạch chung và định hướng phát triển của TP Cần Thơ.

Một số vấn đề cần làm rõ trong nội dung Đề án: Luận cứ sự phù hợp của vị trí, chức năng và quy mô của khu đất dự kiến lựa chọn thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP Cần Thơ đối với định hướng phát triển không gian, sử dụng đất trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Làm rõ các yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP Cần Thơ, đảm bảo phù hợp với khả năng đáp ứng về đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Đề xuất các giải pháp thực hiện cần dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá về tính khả thi của việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội chung của toàn TP Cần Thơ.

Đoan Trang | Theo Báo Xây Dựng

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục