Điều chỉnh Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Điều chỉnh Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8648/BCT-DKT của Bộ Công thương về việc điều chỉnh chủ trương Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái gửi kèm Hồ sơ do Cty TNHH MTV Dầu khí TP HCM lập tháng 02/2017.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2619 /BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương với nội dung như sau: Theo Hồ sơ gửi kèm Văn bản số 8648/BCT-DKT ngày 19/9/2017 trên thì Nhà máy lọc dầu Cát Lái được xây dựng năm 1986 với công suất 40.000 tấn/năm. Ngày 28/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép triển khai đầu tư nâng công nghệ chỉ số octane phân đoạn Napht tại khu vực mở rộng của Nhà máy lọc dầu Cát Lái tại Văn bản số 654/TTg-DK ngày 28/5/2007. Hiện nay, dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái được đề xuất thay đổi Chủ đầu tư và nâng công suất Nhà máy để đảm bảo chất lượng sản phẩm của Nhà máy phù hợp quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới tại Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, việc triển khai đầu tư Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái là cần thiết.

Dự án đã được UBND TP HCM phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại Quyết định số 05/6/2017. Chủ đầu tư cần sớm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án làm cơ sở lập dự án và triển khai các bước tiếp theo.

Để đảm bảo cơ sở để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của dự án, cần lưu ý: Cần bổ sung thuyết minh, bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án, bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế sơ bộ công trình chính của dự án.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cần được bổ sung, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Về nội dung phân cấp các công trình chính của dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Cần rà soát các nội dung về chi phí đầu tư xây dựng của dự án, bổ sung thuyết minh về phương pháp lập tổng mức đầu tư để khẳng định được giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư đã lập của dự án đảm bảo các quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư cần hoàn thiện thủ tục bổ sung, cập nhật dự án vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam để đảm bảo cơ sở quyết định chủ trương đầu tư của dự án.

Dự án cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường để đảm bảo cơ sở quyết định chủ trương đầu tư.

Đoan Trang | Theo Báo Xây Dựng

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết cùng chuyên mục