Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch phát triển điện lực 8 (PDP8) là một trong những bản quy hoạch kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia. Bản Quy hoạch này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu đa chiều với mục đích bảo đảm sự phát triển hệ thống điện trong ngắn và dài hạn cho […]
"

Đọc tiếp

Quy hoạch phát triển điện lực 8 (PDP8) là một trong những bản quy hoạch kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia. Bản Quy hoạch này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu đa chiều với mục đích bảo đảm sự phát triển hệ thống điện trong ngắn và dài hạn cho từng vùng và toàn bộ quốc gia với độ tin cậy cao và mức chi phí phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đồng thời hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường.

Bản đóng góp ý kiến của VIET gồm 07 đề xuất và góp ý, đặc biệt liên quan đến vấn đề thu xếp tài chính cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, xây dựng cân đối cung – cầu nội vùng, tính toán chi phí cho giá thành điện mặt trời và các quy hoạch cảng biển, quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông nhằm phục vụ cho sự phát triển của năng lượng tái tạo trong tương lai…

Các nội dung và dữ liệu trong tài liệu này đều có bản quyền. Trong trường hợp trích dẫn nội dung, đề nghị ghi nguồn như sau:

«Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam. 2020. Đóng góp ý kiến cho Kết quả sơ bộ của Quy hoạch Điện VIII»

Nguồn: Vietse.vn

Related Posts

Công nghệ Năng lượng gió: Phân tích qua biểu đồ sáng chế

Công nghệ Năng lượng gió: Phân tích qua biểu đồ sáng chế

Bằng việc phân tích thống kê dữ liệu từ thông tin sáng chế, bài viết đưa ra một bức tranh sơ bộ về xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng gió trên toàn cầu và ở Việt Nam. Tìm năng điện gió Việt Nam theo khảo sát của Hà LanHướng dẫn đầu tư điện gióThi công...

Tiền sử dụng biển đối với điện gió ở Việt Nam được quy định thế nào?

Tiền sử dụng biển đối với điện gió ở Việt Nam được quy định thế nào?

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa có văn bản gửi Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) về “tiền sử dụng biển đối với dự án điện gió”. Trong đó cho biết: Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển nói chung và miễn, giảm tiền sử dụng...

Pin It on Pinterest