Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1100/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Phú Thọ hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Sau nhận được Văn bản số 82/BQLDA-DA1 ngày 15/03/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Trong nội dung Văn bản số 82/BQLDA-DA1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Phú Thọ không nêu rõ yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với phần thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Thông thường, giá các loại vật liệu (như cát, đá, đất đắp…) tới chân công trường khi lập dự toán đã bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trừ trường hợp hồ sơ mời thầu có quy định khác (ví dụ như trường hợp hồ sơ mời thầu chỉ mời thầu phần khai thác còn việc kê khai, nộp thuế, phí do chủ đầu tư thực hiện).

Do đó, trường hợp hồ sơ mời thầu có yêu cầu các nhà thầu phải tính toán đầy đủ các chi phí có liên quan đến thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường vào giá dự thầu, khi dự thầu nếu nhà thầu không đưa vào giá dự thầu thì không được bổ sung; ngược lại, nếu hồ sơ mời thầu không quy định thì khi đàm phán, thương thảo hợp đồng, các bên làm rõ và bổ sung vào giá hợp đồng các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đối tượng chịu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; trách nhiệm kê khai và nộp thuế thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế và phí. Trong trường hợp chủ đầu tư là đơn vị được giao khai thác tài nguyên, chủ thể phải kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường (ví dụ như khai thác mỏ đất) thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và phí; các khoản thuế, phí này không tính vào giá hợp đồng xây dựng.

Linh Nguyễn | Theo Báo Xây Dựng

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết cùng chuyên mục