Thái Nguyên hủy bỏ hàng loạt dự án chậm thực hiện

theo dõi khang đức trên google news

Home >> Thái Nguyên hủy bỏ hàng loạt dự án chậm thực hiện

Ngày 3/8, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành một loạt văn bản hủy bỏ hiệu lực việc chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án chậm thực hiện trên địa bàn.

Theo Văn bản số 3239/UBND-TH, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chấm dứt chủ trương thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ đối với Cty CP thương mại đầu tư xuất nhập khẩu. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt các thủ tục có liên quan của nhà nước đối với Cty CP thương mại đầu tư xuất nhập khẩu theo quy của pháp luật hiện hành; trong đó sớm trình UBND tỉnh xem xét hủy bỏ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ theo hình thức đầu tư xây dựng – chuyển giao (Hợp đồng BT).

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ, căn cứ vào các quy định hiện hành (Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/20015 của Chính phủ) và nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 934-TB/TU ngày 12/5/2017 để khẩn trương tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây dựng khu hành chính mới theo hình thức đối tác công tư PPP với loại hợp đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, sớm trình Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo thẩm quyền xem xét, thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Theo Văn bản số 3241 /UBND-TH, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ hiệu lực Văn bản số 544/UBND-TH ngày 5/4/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi có thưởng Hồ Núi Cốc cho Cty CP đầu tư phát triển Hồ Núi Cốc tại xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo Văn bản số 3240/UBND-TH, UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ hiệu lực Văn bản số 514/UBND-TH ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giới thiệu địa điểm cho Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 tại xóm Vàng, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Lý do chấm dứt hoạt động của Dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi có thưởng Hồ Núi Cốc và Dự án Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 là “thu hồi theo Thông báo số 1582-TB/TU ngày 7/01/2015 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về kết quả rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách và thu hồi các dự án chậm tiến độ không có khả năng thực hiện”.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện vẫn còn nhiều dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng không triển khai; bên cạnh đó cũng có không ít dự án đã triển khai nhưng không thực hiện tiếp, kéo dài đến hàng chục năm.

NTV | Theo baoxaydung.com.vn

Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục